Jak wypromować nowy konroler domeny przy użyciu Powershell

Mamy 3 dostepne cmdlety w powershellu do instalacji konrolera domeny:

  • Install-ADDSDomainController – Tworzy nowy kontroler domeny w obecnym lesie
  • Install-ADDSDomain – Tworzy nową domenę w obecnym lesie
  • Install-ADDSForest – Tworzy nowy las

Continue reading Jak wypromować nowy konroler domeny przy użyciu Powershell

How to promote new Domain Controler using Power Shell in Windows 2012

Powershell provide us 3 cmdlets to promote new domain conroller in AD:

  • Install-ADDSDomainController – Creates a new domain controller in an existing domain
  • Install-ADDSDomain – Creates a new domain in an existing forest
  • Install-ADDSForest – Creates a new forest

Continue reading How to promote new Domain Controler using Power Shell in Windows 2012