SCCM 2012 Aktualizacja harmonogramu odświeżania kolekcji w SCCM 2012

Znalazłem wiele artykułów o tym jak dodać harmonogram do nowej kolekcji, ale niestety wśród nich nie było żadnego który by opisywał jak zmienić harmonogram dla istniejącej kolekcji. Dlatego zrobiłem własny skrypt “na szybko”

#Import modułu SCCM
Import-Module 'D:Program FilesMicrosoft Configuration ManagerAdminConsolebinConfigurationManager.psd1'

# TT1 - SCCM Site Code
cd TT1:

# usercolls zawiera kolekcje odfiltrowane dla których chcemy zmienić harmonogram odświeżania. W moim przypadku ciąg "AppInst" występował w nazwach kolekcji.
$usercolls = (Get-CMUserCollection | ?{$_.Name -like "*AppInst*" })

foreach ($coll in $usercolls){
# Minuta i sekunda jest losowa aby uniknąć wypadku że co dokładną godzinę nagle jest odświerzana duża ilość kolekcji
$newsched = New-CMSchedule -Start $((Get-Date).AddMinutes($(Get-Random -Minimum 0 -Maximum 59)).AddSeconds($(Get-Random -Minimum 0 -Maximum 59))) -DurationInterval Hours -RecurCount 1 -DurationCount 0 -RecurInterval Hours

$wcol = $coll.psbase.managedobject
$wsched = $newsched.psbase.managedobject

$wcol.RefreshSchedule = $wsched

$wcol.put()
}

Mam nadzieję że było to dla Ciebie pomocne