Jak Przypisać adres IP do karty sieciowej używając powershella

Jak Przypisać adres IP do karty sieciowej używając powershella

Pierwszym krokiem jest zaimportowanie modułu NetAdapter odpowiedzialnego za współpracę z kartami sieciowymi

Import-Module NetAdapter
Continue reading Jak Przypisać adres IP do karty sieciowej używając powershella

How to assign IP address to network interface using powershell

How to assign IP address to network interface using powershell.

First we need to load powershell module responsible for managing Network Adapters:

Import-Module NetAdapter
Continue reading How to assign IP address to network interface using powershell

How to promote new Domain Controler using Power Shell in Windows 2012

Powershell provide us 3 cmdlets to promote new domain conroller in AD:

  • Install-ADDSDomainController – Creates a new domain controller in an existing domain
  • Install-ADDSDomain – Creates a new domain in an existing forest
  • Install-ADDSForest – Creates a new forest

Continue reading How to promote new Domain Controler using Power Shell in Windows 2012