SCCM 2012 Aktualizacja harmonogramu odświeżania kolekcji w SCCM 2012

Znalazłem wiele artykułów o tym jak dodać harmonogram do nowej kolekcji, ale niestety wśród nich nie było żadnego który by opisywał jak zmienić harmonogram dla istniejącej kolekcji. Dlatego zrobiłem własny skrypt “na szybko”

#Import modułu SCCM
Import-Module 'D:Program FilesMicrosoft Configuration ManagerAdminConsolebinConfigurationManager.psd1'

# TT1 - SCCM Site Code
cd TT1:

# usercolls zawiera kolekcje odfiltrowane dla których chcemy zmienić harmonogram odświeżania. W moim przypadku ciąg "AppInst" występował w nazwach kolekcji.
$usercolls = (Get-CMUserCollection | ?{$_.Name -like "*AppInst*" })

foreach ($coll in $usercolls){
# Minuta i sekunda jest losowa aby uniknąć wypadku że co dokładną godzinę nagle jest odświerzana duża ilość kolekcji
$newsched = New-CMSchedule -Start $((Get-Date).AddMinutes($(Get-Random -Minimum 0 -Maximum 59)).AddSeconds($(Get-Random -Minimum 0 -Maximum 59))) -DurationInterval Hours -RecurCount 1 -DurationCount 0 -RecurInterval Hours

$wcol = $coll.psbase.managedobject
$wsched = $newsched.psbase.managedobject

$wcol.RefreshSchedule = $wsched

$wcol.put()
}

Mam nadzieję że było to dla Ciebie pomocne

SCCM 2012 Wykrywanie metody połączenia klienta (Intranet Internet)

Komenda powershellu pozwalająca wykryć typ połączenia klienta (Internet czy Intranet)

$IsInternetClient = (Get-WmiObject -namespace root\ccm -query "select InInternet from ClientInfo").InInternet

$IsInternetclient przyjmuje wartość $true jeśli klient jest podłączony jako Internet
$IsInternetclient przyjmuje wartość $false jeśli klient jest podłączony jako Intarnet

Windows 10 Instalacja z repozytorium

Tematem tego artykuły będzie przegląd nowej opcji w Windows 10 – instalacji aplikacji z repozytorium.

Słowem wstepu, byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony faktem że w końcu pojawiło się repozytorium aplikacji, które jest już znane z konkurencyjnych systemów. O cho chodzi? Np. żeby w Linuxie zainstalować aplikację należy wpisać: Continue reading Windows 10 Instalacja z repozytorium

Jak wypromować nowy konroler domeny przy użyciu Powershell

Mamy 3 dostepne cmdlety w powershellu do instalacji konrolera domeny:

  • Install-ADDSDomainController – Tworzy nowy kontroler domeny w obecnym lesie
  • Install-ADDSDomain – Tworzy nową domenę w obecnym lesie
  • Install-ADDSForest – Tworzy nowy las

Continue reading Jak wypromować nowy konroler domeny przy użyciu Powershell

Jak Przypisać adres IP do karty sieciowej używając powershella

Jak Przypisać adres IP do karty sieciowej używając powershella

Pierwszym krokiem jest zaimportowanie modułu NetAdapter odpowiedzialnego za współpracę z kartami sieciowymi

Import-Module NetAdapter
Continue reading Jak Przypisać adres IP do karty sieciowej używając powershella