Windows 10 Instalacja z repozytorium

Tematem tego artykuły będzie przegląd nowej opcji w Windows 10 – instalacji aplikacji z repozytorium.

Słowem wstepu, byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony faktem że w końcu pojawiło się repozytorium aplikacji, które jest już znane z konkurencyjnych systemów. O cho chodzi? Np. żeby w Linuxie zainstalować aplikację należy wpisać: Continue reading Windows 10 Instalacja z repozytorium

Jak wypromować nowy konroler domeny przy użyciu Powershell

Mamy 3 dostepne cmdlety w powershellu do instalacji konrolera domeny:

  • Install-ADDSDomainController – Tworzy nowy kontroler domeny w obecnym lesie
  • Install-ADDSDomain – Tworzy nową domenę w obecnym lesie
  • Install-ADDSForest – Tworzy nowy las

Continue reading Jak wypromować nowy konroler domeny przy użyciu Powershell

Jak Przypisać adres IP do karty sieciowej używając powershella

Jak Przypisać adres IP do karty sieciowej używając powershella

Pierwszym krokiem jest zaimportowanie modułu NetAdapter odpowiedzialnego za współpracę z kartami sieciowymi

Import-Module NetAdapter
Continue reading Jak Przypisać adres IP do karty sieciowej używając powershella